Køb af porteføljer

Køb af porteføljer

Dansk Erhvervsinkasso (DEI) køber porteføljer af nødlidende krav. Når vi køber en portefølje, så sker det i tæt dialog med sælger om, hvordan porteføljen skal søges inddrevet.

Ved at sælge jeres krav opnår din virksomhed likviditet og en retvisende balance, samtidig med at det frigør tid til at fokusere på jeres kerneforretning.

Vi ved, at salg af krav på jeres kunder også handler om din virksomheds omdømme, og at den nye kreditor skal håndtere inddrivelsen etisk korrekt.

Vores kunder er banker og andre finansielle aktører, som stiller krav til korrekt og etisk behandling af deres debitorer. Ved at samarbejde med DEI sikrer I, at jeres kunder og skyldnere også efter en overdragelse får en fair behandling af deres nye kreditor, herunder inden for rammerne af lovgivningen.

I kan altid kontakte os og få et uforpligtende og fortroligt bud på jeres portefølje af debitorer.

Vi evner at analysere værdien af store porteføljer på forholdsvis kort tid. Processen er at vi først giver vi et indikativt bud på baggrund af repræsentativt udvalgte fordringer. Såfremt der herefter er grundlag for en endelig beslutning, så laver vi en mere detaljeret verifikation af porteføljen og kommer med et endeligt bud. Det kan resultere i en fast pris eller som et samarbejde omkring inddrivelsen.

Kontakt os både dag og aften på 70 20 46 50 eller info@deinkasso.dk

Alle henvendelser er uforpligtende og behandles fortroligt.