Erhvervsinkasso

Erhvervsinkasso. No cure, no pay.

Dansk Erhvervsdet inkasso inddriver pengeinstitutters og andre virksomheders krav på DKK 100.000 eller mere. I de fleste tilfælde er det krav, som virksomheden eller banken selv har forsøgt at inddrive, men uden held.

Målet er, at din virksomhed får det fulde tilgodehavende hjem på en måde, så relationerne i videst mulig omfang bevares.

Derfor prøver vi først med en dialog med skyldner – ofte telefonisk. Det er for at afklare, om den manglende betaling skyldes en misforståelse, eller noget som hurtigt kan afklares. Ofte resulterer det i fuld betaling eller et forlig til gavn for begge parter.

Ellers overgår proceduren til egentlig inkasso.

Dansk Erhvervsinkasso udfører sørger for skaffe alle tilgængelige oplysninger om skyldners virksomhed som nøgletal, selskabsstruktur, ejerforhold  og registrerede pantsætninger.

Fordi vores team også består af advokater, så kan vi efter aftale med jer følge inddrivelsen helt til dørs og indgive den konkursbegæring, som ofte fører til, at dem som rent faktisk kan betale betaler.

Hvis der afsiges konkursdekret overgives sagen til egentlig advokatinkasso uden yderligere omkostninger for jer. Ved konkursdekret får din virksomhed dokumentation for at kravet ikke kunne betales. Dermed har I juridisk dokumentation der gør, at tabet kan trækkes fra i skat.

Kontakt os både dag og aften på 70 20 46 50 eller info@deinkasso.dk

Alle henvendelser er uforpligtende og behandles fortroligt.